HOME

 

BREDA-DOBERMANNs

 

HH-PHOTOGRAPHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argos en Senna, "De 2 van Breda", de herplaatsing.

 

Wat eraan vooraf ging:

In december 2005 hebben wij Argos (voor ons: Gossie) in Belgie opgehaald als verwaarloosde pup van
ruim 5 maanden oud. Een Dobertje was een langgekoesterde wens van mij terwijl Desiree bang was
(en nog steeds is) van grote honden. Door Argos zijn we met DVIN in contact gekomen en hebben we
met Argos naast de basiscursussen ook enige tijd op een kringgroep in Etten Leur getraind.
Wij hadden toen al een bijna 5 jarige Cavalier en dat ging prima samen. 

In augustus 2006 hebben wij Senna (voor ons: Senneke) via Koos Visser in Hongarije gekocht en hebben
we haar als 8 weken oud pupsel in huis gekregen. Wij wilden nou eenmaal perse een staartgecoupeerd Dobertje en dat kon niet meer in NL of B. Via het toenmalige Hongarije-forum hebben we toen ook de baasjes van de broertjes/zusjes van Senna leren kennen; een gezellige tijd.

Na de komst van Senna is het helaas heel snel helemaal ontspoord tussen de Dobertjes en de Cavalier
en hebben we voor lijfsbehoud van de Cavalier dit hondje moeten herplaatsen. De Hongaartjes uit dit
nestje bleken nogal temperamentvol; wij waren achteraf niet de enigen die het al aanwezige kleine
hondje moesten herplaatsen na de komst van een Von Agustvona. Kayro, onze Cavalier, is gelukkig
prima herplaatst.

Via DVIN namen we destijds ook deel aan zgn. Dober-Treffen’s totdat we in 2007 als categorie
“Recreatie-Dobers” daar steeds minder welkom werden omdat we als niet serieus genoeg werden bestempeld. Voor het karakter van een website van de rasvereniging klopte dat eigenlijk ook wel,
maar dat zagen we toen nog niet. Tesamen met Gert-Jan en Linda&Roy hebben we destijds dan ook HetDolleDoberForum opgezet, met als naamgever Dobertje Beau die al een DolleDober website voor
zichzelf had.

 In de beginperiode hebben we met Argos heel wat afgedokterd en ook nooit verwacht dat ie ouder dan
een jaar of 3-4 zou worden, mede vanwege zijn moeizame start als puppy. In 2007 heeft hij meermaals met tenminste 1 poot in zijn Dobergraf gestaan. Toch hebben we hem weten op te bouwen tot een stabiele en gezonde Dober met nog slechts een eiwitallergie. Senna is vanaf het begin een kerngezonde hond.

Tot begin 2010 zijn wij zeer intensief met onze Dobertjes opgetrokken; niet alleen binnen ons gezin
maar ook via de vele Dobertreffen’s die we door het hele land organiseerden en bezochten. Velen op
HDDF kunnen zich deze gezellige Treffen’s vast nog wel herinneren en er zijn nog servers vol foto- en filmmateriaal van, niet in de laatste plaats bij ons. Op onze website en speciale DDT-fotowebsite
genieten we nog regelmatig na van deze gezellige momenten. Ook zijn we hierdoor bevriend
geraakt met enkele zeer warme gezinnen en individuen.


  

De herplaatsing:

 Maar…. mensen veranderen, ofwel “ontwikkelen zich”… en dat is eigenlijk maar goed ook; anders
hadden we nu allemaal nog in berenvelletjes rondgelopen…. Voor onze kanjers echter betekende dit
minder goed nieuws omdat wij hierdoor steeds minder tijd (en ook zin) kregen om met de doggy’s
bezig te zijn. Uiteindelijk hebben we na een periode van ca. 1,5 jaar van eindeloos wikken en wegen besloten dat de Dobertjes het bij een ander baasje beter zouden hebben dan bij ons… een beslissing
die we daarvoor nooit van onszelf voor mogelijk gehouden hadden. De herinnering aan de emoties uit
2006 toen we Kayro moesten herplaatsten, staat nog in ons geheugen gegrift.

De drastische beslissing tot herplaatsing hebben we eind augustus 2011 ten uitvoer gebracht, en we
zijn dan ook op zoek gegaan naar het op 1 na beste plekje voor onze kanjers. Hier staan wij ook nu
(met alle wetenschap en ervaring van de laatste paar maanden) nog steeds volledig achter.
 
Dat dit destijds niet begrepen werd door onze omgeving en mogelijk nog steeds niet begrepen wordt,
nemen we maar voor lief: Flarden van onze beweegredenen tot herplaatsing van destijds hebben we
op het wereldwijdeweb voorbij zien komen in vrijwel uitsluitend verwijtende, persoonsgebonden
aanvallende en nauwelijks ter zaken doende vormen. Mensen (ver-)oordelen ooh zo gemakkelijk zonder
de moeite te nemen zich van het totaalplaatje op de hoogte te (laten) stellen. Helaas hebben we
in voorkomende gevallen ook moeten constateren dat de beweegreden tot veroordelen lang niet
altijd zuiver was..... vereffening van opgekropte frustraties maar ook elementaire afgunst speelde
blijkbaar helaas ook een rol !

Het totaalplaatje inzake onze besluitvorming tot herplaatsen kennen wij dan ook slechts zelf. Voorts zijn
wij uitsluitend verantwoording verschuldigd aan onszelf en onze doggy’s, en juist dat hebben wij naar
beste eer en geweten ingevuld; ongeacht wat wie daar ook van denkt te moeten vinden.

De herplaatsing van A&S naar Dordrecht verliep aanvankelijk zeer positief: de nieuwe baasjes kwamen oprecht over en betrokken ook hun dochter en kleinzoon in de beoordeling over het wel of niet in huis
nemen van het Doberduo. Niets leek het geluk van A&S in de weg te staan, na 3 weken belden ze of ze
ook de buitenkennel over konden nemen……. het kon niet meer stuk !  Totdat A&S na iets meer dan 2 maanden plotsklaps op MP verschenen. Wij zijn ons helemaal wezenloos geschrokken; overigens nog steeds in de overtuiging dat we ze niet definitief terug wilden; die overweging hebben we toen ook
opnieuw gemaakt. Mede daarom hebben we toen in het belang van de doggy's contact gezocht
met SDRN voor tijdelijke opvang en uiteindelijk na wat counceling door Patries (mijn enige echte Dobermoeke die ons samen ook bij KG-EL trainde) besloten om ze toch zelf tijdelijk terug te nemen.
Die weg bleek echter binnen enkele dagen na plaatsing op MP al afgesneden: A&S zouden naar
Sappemeer gaan.

 Wat we allemaal vernomen hebben in de gesprekken met Dordt……. Alles evenzo plausibel als ongeloofwaardig…… en de waarheid zal waarschijnlijk nooit boven water komen. Ook het zgn. herplaatsingsverhaal wat verteld is (na hoor en wederhoor) richting de mensen in Sappemeer kunnen
we helaas op velerlei wijzen uitleggen. Desondanks blijven we geloven in de oorspronkelijke
beweegredenen van deze (gedurende ca. 2 maanden) baasjes om A&S in huis te nemen.

Feit is voorts dat ze door deze mensen naar Sappemeer zijn gebracht, als Doberduo. De echte intenties hieromtrent begrijpen wij nog steeds niet, want waarom zoveel moeite doen als je ze wilt herplaatsen en
het oorspronkelijke baasje ze op wil komen halen ? Het zal waarschijnlijk voor altijd onbeantwoord blijven.

In Sappemeer zijn de doggy’s op woensdag 23 november “afgeleverd” en op de erop volgende zaterdag de 26e alweer (individueel) verkocht.  Ook hier weer een mengeling van evenzo vele plausibele als ongeloofwaardige argumenten. We kunnen ons voorstellen wat zich daar heeft afgespeeld tussen de Dobertjes (met name Senna en in reactie daarop ook Argos) en de aanwezige teckels, maar de korte verblijfperiode van 3 dagen roept even zovele vragen van ongeloof op. Daarnaast maken de verhalen vanuit Beekbergen en Barchem, waar Argos en Senna inmiddels uitstekend zijn herplaatst, het allemaal alleen maar verwarrender.

Hoe het precies in elkaar steekt weten we niet (we zijn het geloof in de hondenliefhebber even verloren)
maar het boeit ons eigenlijk ook niet meer. We hebben begrip voor het “vervormen” van een verhaal door Chantal in Sappemeer teneinde de doggy’s te kunnen herplaatsen/verkopen, maar evenzo ook weer niet. Waarschijnlijk omdat we de afgelopen tijd in een soort van rollercoaster gezeten hebben en misschien
ook nog niet zijn uitgestapt.

 
Wat we wel zeker weten en voor ons het allerbelangrijkste is in dit traject:

Argos heeft een gouden warm mandje gevonden (in Beekbergen)
Senna heeft een gouden warm mandje gevonden (in Barchem)

  

Hoe we dit uiteindelijk te weten gekomen zijn:
 

 Argos:

Jennifer, het nieuwe baasje van Argos, heeft na wat speurwerk op het wereldwijdeweb zelf contact met
ons gezocht en is inmiddels ook bekend op HDDF. Met name voor Argos zijn welzijn is het belangrijk dat het baasje zijn historie kent en dit is dan ook alvast electronisch en verbaal overgedragen. Via
fotomateriaal en eerste ervaringen van het nieuwe baasje met Gossie hebben we ons er ook al van
kunnen overtuigen dat Gossie nog uitstekend in elkaar steekt en vrijwel niets geleden heeft van de onverwachte wending in het herplaatsingstraject. Ook hebben wij er het volste vertrouwen in dat hij
weer een gouden mandje getroffen heeft, maar willen toch nog wel een keertje op visite.
Jennifer staat hier gelukkig voor open.

 
 

Senna:

Via de mensen in Dordrecht en ook via Jennifer hebben we de contactinfo van Sappemeer verkregen. Chantal, het kortstondige baasje van A&S in Sappemeer, heeft na herhaaldelijk aandringen en
aanvullende acties ook contact met ons opgenomen en ons de contact-info van de mensen in Barchem verschaft. Via HDDF was er na de plaatsing door Jennifer inzake Argos weer een storm opgestoken
(we zijn het inmiddels gewend om verguisd te worden) en ook daarvoor hebben we (niet-inhoudelijk)
begrip, maar uiteindelijk is dit windje wel met alle Doberneuzen dezelfde kant op gaan waaien en daar
zijn wij ALLE DOLLEN oprecht dankbaar voor. Bovendien hebben we ook fijne en oprechte recht-
streekse steun mogen ontvangen. Met z’n allen hebben wij en zij meegeleefd in de onzekerheid omtrent
het welzijn van Senna en de een wat meer dan de ander heeft zich ook belangeloos daadwerkelijk
ingezet voor de aanvullende acties om haar te kunnen vinden.

 Social Media en Fora zijn wederom zowel Krachtig als Killing gebleken !  We hebben daar nog wel
een lijfspreuk voor, maar zullen deze hier achterwege laten !

Mede door alle inspanningen van velen, weten we nu waar Senna is en niet alleen dat: we hebben ons
ervan kunnen overtuigen dat ook zij het ongelooflijk goed getroffen heeft……. echt niet minder dan Gossie die ook een gouden mandje getroffen heeft, en dat geeft rust; zowel voor ons als alle meelevende Dolle Dober baasjes. Dat ze niet meer als Doberduo samen zijn, is voor de doggy’s geen enkel probleem: die leven hun leventje lekker voort als zielsgelukkige kanjers bij liefhebbende baasjes die echt met ze aan de slag willen en zijn. Zoals enkele malen terecht is opgemerkt: doggy's leven gelukkig in het NU.
Behalve Argos, gaan we ook Senna binnenkort bezoeken.


 

 

Eind goed, Al goed ????.....  Ja, daarvan zijn wij overtuigd !

Wij realiseren ons terdege dat we niet alles goed gedaan hebben, maar zeker ook niet alles fout.
Achteraf hadden we ze misschien direct individueel moeten herplaatsen, hetgeen ook van verschillende deskundige kanten werd aangeraden, maar je redeneert menselijk inzake welzijn en emotie, mogelijk
een van onze foutjes in het herplaatsingstraject van onze kanjers ! 

Mensen (ook wij) smijten te snel veroordelingen op het wereldwijdeweb zonder van alle feiten op de
hoogte te zijn en dat nemen wij onszelf maar zeker ook anderen zeer kwalijk. Tegelijkertijd willen we iedereen die in het belang van Senna zijn/haar boosheid en/of frustratie jegens ons opzij heeft gezet,
complimenteren met deze vaardigheid.

Eigenlijk is de maatschappij hartstikke GEK……. In tijden van voorspoed maakt de mens onderling
ruzie om niets en in tijden van rampspoed vindt hartverwarmende verbroedering plaats en blijken de rijen
zich naadloos te kunnen sluiten !  Maar ook dit is van alle tijden; de kerken ondervinden dit al
eeuwen (en nee, wij zijn nauwelijks religieus).

 
 

Bovenstaande willen we erover kwijt en ondanks dat we in bovenstaande tekst af en toe een harde en/of negatieve noot kraken (naar onszelf en anderen), blijven we per saldo immens dankbaar voor de inzet
van alle betrokkenen, o.a. ook op HDDF. We zijn ervan doordrongen dat we Senna
MET Z’N ALLEN
hebben teruggevonden en ons hebben kunnen overtuigen van haar welzijn.

 

Argos & Senna…… het gaat jullie goed. Bedankt voor de geweldige tijd samen !!!
Het emotionele gemis zal altijd blijven, ondanks onze rationele overtuiging !

Een met name genoemd WOORD VAN DANK zijn wij verschuldigd aan Zero/Jolanda, Dyenga/Gert-Jan,
SDRN/Albert en zeker ook Dizzy/Patricia voor hun onvoorwaardelijke Dober- en Mensenharten !!!
Natuurlijk blijven er enkelen onvernoemd, maar ook die weten wel dat we hun vriendschap koesteren...
 

03 december 2011
Fam. Van den Heijkant